AKTUALNI RAZPISI

TEHNIČNI DELAVEC V (I) (hišnik), 1 delovno mesto za nedoločen čas

→ Srednje strokovno izobraževanje/ srednja strokovna izobrazba,
→ Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
→ Funkcionalna in ostala znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika,
→ 2 leti delovnih izkušenj,
→ 2 mesečno poskusno delo.

Naloge in odgovornosti:

odgovornost za ustrezno funkcijsko delovanje naprav, opreme, objektov in infrastrukture,
izvajanje posebnih del ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in visokih predstavnikov Republike Slovenije,
odgovornost za tekoče in usklajeno izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
priprava in nudenje strokovne pomoči uporabnikom storitev,
sprejemanje ukrepov ob izrednih situacijah,
spremljanje stanja, vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc podatkov ter podajanje pobud za potrebna vzdrževalna in investicijska dela,
izvedbena in vzdrževalna dela na napravah, opremi, objektih in infrastrukturi,
skrb za delovna sredstva,
koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,
izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,
opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.

Vaše prošnje pošljite na kadri@brdo.si do vključno srede 8. septembra 2021. 

VZDRŽEVALEC IV (I) (električar), 1 delovno mesto za nedoločen čas

→ Srednje poklicno izobraževanje /srednja poklicna izobrazba,
→ Smer izobrazbe: elektrotehnična ali druga ustrezna,
→ 6 mesecev delovnih izkušenj,
→ 2 mesečno poskusno delo.

Naloge in odgovornosti: 
odgovornost za ustrezno funkcijsko delovanje električne infrastrukture,
spremljanje stanja, vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc podatkov ter podajanje pobud
za potrebna vzdrževalna in investicijska dela,
izvedbena in vzdrževalna dela na električnih instalacijah in napravah,
vzdrževanje in spremljanje delovanja naprav,
vodenje zahtevanih evidenc in vzdrževanje podatkov,  sprejemanje ukrepov ob izrednih situacijah,
skrb za delovna sredstva,  izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,
izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,
izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.

Vaše prošnje pošljite na kadri@brdo.si do vključno petka, 10. 9. 2021.