JAVNI RAZPISI

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani v Katalogu informacij javnega značaja.

Dokumentacija projekta za razpis Prenova hotela z upoštevanjem okoljskih vidikov je dostopna tukaj.

KADROVSKI RAZPISI

TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I, 1 delovno mesto za nedoločen čas

– Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
– Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
– 6 mesecev izkušenj v strežbi,
– 2 mesečno poskusno delo.
Naloge in odgovornosti:
– streženje hrane in pijač,
– sprejem, potrjevanje in evidentiranje naročil in rezervacij,
– skrb za operativne zaloge pijač, napitkov in cigaret ter za zlaganje, sortiranje in popolnitve,
– skrb za materialno poslovanje in odgovorno obračunavanje storitev,
– pripravljanje prostorov, opreme, inventarja in dekoracij,
– skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, pripomočkov in opreme ter
njihovo delovanje,
– sortiranje, oddajanje in sprejemanje perila,
– izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in
požarno varnost,
– opravljanje drugih nalog po odločitvah in zahtevah vodje.

Elektronski naslov za stik kandidatov s kadrovsko službo je kadri@brdo.si.