O Gradu Brdo

Grad Brdo, prvi renesančni dvorec na Kranjskem, je pred kratkim praznoval pol tisočletja svojega obstoja. V tem dolgem obdobju se je v njem spisala bogata zgodovina.