AKTUALNI RAZPISI

VZDRŽEVALEC IV (I) (električar), 1 delovno mesto za nedoločen čas

 •  Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba,
 • smer izobrazbe: elektrotehnična ali druga ustrezna,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • 2-mesečno poskusno delo.

Naloge in odgovornosti:

 • odgovornost za ustrezno funkcijsko delovanje električne infrastrukture,
 • spremljanje stanja, vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc podatkov ter podajanje pobud
 • za potrebna vzdrževalna in investicijska dela,
 • izvedbena in vzdrževalna dela na električnih instalacijah in napravah,
 • vzdrževanje in spremljanje delovanja naprav,
 • vodenje zahtevanih evidenc in vzdrževanje podatkov,
 • sprejemanje ukrepov ob izrednih situacijah,
 • skrb za delovna sredstva,
 • izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
 • koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,
 • izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,
 • izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.
 

Prijave sprejemamo na e-poštni naslov kadri@brdo.si

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III, 2 delovni mesti za nedoločen čas

 • Srednje strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba,
 • srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • pogoj: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika (pogovorno),
 • zaželeno: znanje sommelierstva,
 • 2 leti izkušenj v strežbi,
 • 2-mesečno poskusno delo.
 

Naloge in odgovornosti:

 • Streženje hrane in pijač ter svetovanje pri izbiri in serviranju vin,
 • sprejem, potrjevanje in evidentiranje naročil in rezervacij,
 • skrb za operativne zaloge pijač, napitkov in cigaret ter za zlaganje, sortiranje in popolnitve,
 • sodelovanje in usklajevanje z ostalimi službami pri izvedbi posameznih dogodkov,
 • skrb za materialno poslovanje in odgovorno obračunavanje storitev,
 • pripravljanje prostorov, opreme, inventarja in dekoracij,
 • skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
 • sortiranje, oddajanje in sprejemanje perila,
 • izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
 • opravljanje drugih nalog po odločitvah in zahtevah vodje.

Prijave sprejemamo na e-poštni naslov kadri@brdo.si

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I, 2 delovni mesti za nedoločen čas

 • Srednje strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba,
 • srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • 6 mesecev izkušenj v strežbi,
 • 2-mesečno poskusno delo.
 

Naloge in odgovornosti:         

 • Streženje hrane in pijač,
 • sprejem, potrjevanje in evidentiranje naročil in rezervacij,
 • skrb za operativne zaloge pijač, napitkov in cigaret ter za zlaganje, sortiranje in popolnitve,
 • skrb za materialno poslovanje in odgovorno obračunavanje storitev,
 • pripravljanje prostorov, opreme, inventarja in dekoracij,
 • skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
 • sortiranje, oddajanje in sprejemanje perila,
 • izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
 • opravljanje drugih nalog po odločitvah in zahtevah vodje.
 
Prijave sprejemamo na e-poštni naslov kadri@brdo.si

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE II, 2 delovni mesti za nedoločen čas

 • Srednje strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba,
 • srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • 3 mesece izkušenj v strežbi,
 • 2-mesečno poskusno delo.
 

Naloge in odgovornosti:

 • Streženje hrane in pijač,
 • skrb za operativne zaloge pijač, napitkov in cigaret ter za zlaganje, sortiranje in popolnitve,
 • skrb za materialno poslovanje in odgovorno obračunavanje storitev,
 • pripravljanje prostorov, opreme, inventarja in dekoracij,
 • skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
 • sortiranje, oddajanje in sprejemanje perila,
 • izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
 • opravljanje drugih nalog po odločitvah in zahtevah vodje.
 
Prijave sprejemamo na e-poštni naslov kadri@brdo.si