KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Predoslje 39
SI – 4000 Kranj

matična številka: 1685953

davčna številka: SI17471257

Odgovorna oseba:
Maja Križmančič, direktorica
 
DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA:
22. dec. 2004
 

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA:
14. apr. 2020

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene v 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12). Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj, opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe. Zavod lahko opravlja tudi tržno dejavnost.


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe:

Maja Križmančič, direktorica

Telefon: 00 386 (0)4 26 01 500

Faks: 00 386 (0)4 26 01 100

Naslov: Predoslje 39, 4000 Kranj

E-naslov: brdo@brdo.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Trenutno ni objavljenih dokumentov.


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.


2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Zavod ne vodi ali upravlja javnih evidenc.


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku določenem od 14. do 26. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

V fizični obliki so informacije javnega značaja dostopne v prostorih zavoda po predhodni najavi.

Fizični dostop je možen v pisarni vodstva, Predoslje 39, Kranj vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja


4. Projekt za razpis Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov
Dokumentacija je dostopna na:

Koledar dogodkov

INFORMACIJE O KORONAUKREPIH

Vaše zdravje je naša prioriteta.

Vaše počutje je naša prednostna naloga, zato Vam v času epidemije nudimo koristne informacije in priporočila za brezskrbno preživljanje dopusta. Obenem Vam svetujemo, da redno spremljate novosti v zvezi s trenutno situacijo in dosledno upoštevate varnostne smernice na aktualnih spletnih straneh.

V Sloveniji je od 15. junija 2021 razglašen konec epidemije, kljub ugodnejši epidemiološki sliki pa določeni ukrepi še vedno ostajajo v veljavi:

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tako ponudniki kot gostje:

 • znotraj gostinskih objektov,
 • v vseh turističnih namestitvah (hotelih, apartmajih, vilah),
 • na vseh kulturnih in športnih prireditvah,
 • na javnih shodih in dogodkih z nad 100 udeleženci,
 • pri kongresni dejavnosti.

 

Pogoj PCT ni obvezen za otroke do 18. leta starosti (v primeru kulturne ali športne prireditve za otroke do 15. leta starosti), ki so v spremstvu ožjih družinskih članov ali skrbnikov.

 • Nošenje zaščitne maske ob izpolnjevanju pogojev PCT ni več obvezno za:
 • goste znotraj gostinskih lokalov,
 • goste v nastanitvenih obratih,
 • udeležence kongresnih srečanj v notranjih prostorih,
 • obiskovalce kulturnih prireditev ter
 • gledalce na športnih dogodkih.

 

V ostalih primerih je uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih še vedno obvezna. Na prostem je treba upoštevati medosebno razdaljo 1,5 metra. V kolikor to ni mogoče, je obvezna uporaba zaščitne maske.

 

Omogočena je polna zasedenost kapacitet za:

 • kulturne prireditve,
 • športne dogodke,
 • kongresne dejavnosti.

 

ENOTNI POGOJI VSTOPA ZA POTNIKE

Vstop v Slovenijo je brez napotitve v karanteno dovoljen osebi, ki predloži enega od naslednjih dokumentov:

 • negativen rezultat PCR na COVID-19, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa,
 • negativen rezultat testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 • potrdilo o prebolelosti – dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika o prebolelem COVID-19, ki od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev.
 • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim se dokazuje, da je preteklo od prejema:
  – drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  – drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  – prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  – prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  – prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  – drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni,
  – drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  – drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
 • Evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali fizični obliki, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 • digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali fizični obliki, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pistojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku.

 

10-DNEVNA KARANTENA

Če oseba ne predloži nobenega od navedenih dokumentov, je zanjo obvezna 10-dnevna karantena. Če gre za tujega državljana brez stalnega prebivališča v Sloveniji, se ga napoti v 10-dnevno karanteno le pod pogojem, da ima zagotovljen prostor prestajanja karantene. V nasprotnem primeru se mu vstop v Slovenijo prepove.
Prestajanje karantene pod nobenim pogojem ni mogoče v turističnih nastanitvah.

 

PREVENTIVNI UKREPI SO ODLOČILNEGA POMENA.

K uspešni zajezitvi širjenja bolezni pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih, kar pomeni, da dosledno izvajamo sledeče preventivne ukrepe:

 • omejeno gibanje in zadrževanje gostov na recepciji,
 • ohranjanje varnostne razdalje na prostoru okrog recepcije,
 • dostopnost zaščitnih mask, razkužil in rokavic,
 • razpoložljivost sredstev za razkuževanje rok pri vhodu v objekt ali v preddverju,
 • obvezna uporaba zaščitne maske znotraj gostilniških obratov,
 • razpored miz, ki omogočajo varno razdaljo med gosti,
 • razkuževanje miz, jedilnih listov, cenikov in vseh ostalih predmetov na mizi ter zamenjava pogrinjka za vsakim gostom,
 • dostopnost informacij za goste o novih postopkih čiščenja sob in zamenjavi posteljnine,
 • dostopnost priporočil za pravilno umivanje rok na javnih straniščih,
 • priprava dvoran in prostorov za kongrese v skladu z aktualnimi priporočili za javno zdravje z dvometrsko razdaljo med stoli,
 • največje število udeležencev v skladu z odločitvijo nacionalnega štaba.

 

Ekipa Brdo Vam želi varno, zdravo in prijetno letovanje.

Events calendar

Welcome to the JGZ Brdo website

Sign up to receive news about events, news in our offer, promotional benefits, attractive package offers at all our locations, etc.

Play Video
Play Video about Vila Tartini - Nočitve na slovenski obali
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video